COVID-19

På grund av nya restriktioner gällande COVID-19 ställs all aktivitet in, restriktionerna gäller såväl tävlingar som kurser och samlingar i SBKs regi.

Vi tar detta på stort allvar och uppmanar alla våra medlemmar att följa gällande restriktioner.

Ta hand om er och värna om varandras säkerhet!

För mer information se https://www.brukshundklubben.se/kontakt/om-oss/coronapandemin/