KALLELSE TILL MEDLEMSMÖTE

Vi kallar till ett medlemsmöte angående formalia och evt nedläggning av klubben.
SÖNDAG DEN 8/5-2022 KL 15.00 PÅ TEKNIKERSTIGEN 2.
Anmälan görs via SMS till 070 587 04 49
Kom och gör din röst hörd, vi bjuder på fika!